Електронни измерителни системи в областта на

металообработването, дървообработването и точното измерване

Продукти

Линейни измерителни системи
Линейни измерителни системи
Индикаторни системи за фрези
Индикаторни системи за фрези
Индикаторни системи за стругове
Индикаторни системи за стругове
Едноосни индикатрони системи
Едноосни индикатрони системи
Мини едноосни индикатори
Мини едноосни индикатори
Оборотомери
Оборотомери

Приложение

Прецизно измерване и отчитане на преместванията на работните органи в металообработващи, ерозийни и дървообработващи машини, контролно-измервателни системи.