Индикаторна система за фрези DRS2000
Индикаторна система за фрези DRS2000 Технически параметри
Захранващо напрежение: 220 V AC (+/- 15%)
Честота: 50 ~ 400 Hz
Консумация: 15 VA
Габаритни размери (mm): 245 x 135 x 65
Тегло (kg): 1,2

Функции
Координатни оси 2 (XY)
Дискретност (µm) 1; 5; 10
Входни сигнали TTL RS422
Корекция на радиуса на инструмента
Отчитане от реперна точка
Отчитане до реперна точка
Абсолютни / относителни координати
Работни координатни системи 4
Нулиране на избрана ос
Намиране на среда между две точки
Програмиране на дискретността
Програмиране посоката на отчитане
Програмиране на коефициент
Запис на параметрите в EEPROM
Програмиране на нулева точка -
Изчисляване на фланец -
Индикаторна система за фрези DRS3000
Индикаторна система за фрези DRS3000 Технически параметри
Захранващо напрежение: 220 V AC (+/- 15%)
Честота: 50 ~ 400 Hz
Консумация: 20 VA
Габаритни размери (mm): 245 x 145 x 65
Тегло (kg): 1,3

Функции
Координатни оси 3 (XYZ)
Дискретност (µm) 1; 5; 10
Входни сигнали TTL RS422
Корекция на радиуса на инструмента
Отчитане от реперна точка
Отчитане до реперна точка
Абсолютни / относителни координати
Работни координатни системи 4
Нулиране на избрана ос
Намиране на среда между две точки
Програмиране на дискретността
Програмиране посоката на отчитане
Програмиране на коефициент
Запис на параметрите в EEPROM
Програмиране на нулева точка -
Изчисляване на фланец -
Индикаторна система за фрези DRS3100
Индикаторна система за фрези DRS3100 Технически параметри
Захранващо напрежение: 220 V AC (+/- 15%)
Честота: 50 ~ 400 Hz
Консумация: 25 VA
Габаритни размери (mm): 245 x 155 x 65
Тегло (kg): 1,4

Функции
Координатни оси 3 (XYZ)
Дискретност (µm) 1; 5; 10
Входни сигнали TTL RS422
Корекция на радиуса на инструмента
Отчитане от реперна точка
Отчитане до реперна точка
Абсолютни / относителни координати
Работни координатни системи 4
Нулиране на избрана ос
Намиране на среда между две точки
Програмиране на дискретността
Програмиране посоката на отчитане
Програмиране на коефициент
Запис на параметрите в EEPROM
Програмиране на нулева точка
Изчисляване на фланец