Компактна индикаторна системи за една ос MS1010
Компактна индикаторна системи за една ос MS1010
Технически параметри
Захранващо напрежение: 24 V AC (+/- 10%)
Честота: 50 ~ 60 Hz
Консумиран ток: 0,180 A
Габаритни размери (mm): 95 x 46 x 120
Тегло (kg): 0,2

Функции
Нулиране на показанието
Отчитане на показанието в милиметри и инчове
Абсолютно и относително отчитане
Отчитане oт реперна точка
Отчитане в градуси -
Запис на параметрите в EEPROM
Обхват на измерването 19999,99 mm / 199,9999 inch
Дискретност 0,01 mm
Компактна индикаторна системи за една ос MS1012
Компактна индикаторна системи за една ос MS1012
Технически параметри
Захранващо напрежение: 24 V AC (+/- 10%)
Честота: 50 ~ 60 Hz
Консумиран ток: 0,180 A
Габаритни размери (mm): 95 x 46 x 120
Тегло (kg): 0,2

Функции
Нулиране на показанието
Отчитане на показанието в милиметри и инчове
Абсолютно и относително отчитане
Отчитане oт реперна точка
Отчитане в градуси
Запис на параметрите в EEPROM
Обхват на измерването 19999,99 mm / 199,9999 inch
Дискретност 0,01 mm