Индикаторна система за стругове DRS2000-T
Индикаторна система за стругове DRS2000-T Технически параметри
Захранващо напрежение: 220 V AC (+/- 15%)
Честота: 50 ~ 400 Hz
Консумация: 15 VA
Габаритни размери (mm): 245 x 135 x 65
Тегло (kg): 1,2

Функции
Координатни оси 2 (XZ)
Дискретност (µm) 1; 5; 10
Входни сигнали TTL RS422
Сумарен дисплей за Z and Zo -
Отчитане от реперна точка
Отчитане до реперна точка
Абсолютни / относителни координати
Работни координатни системи 4
Нулиране на избрана ос
Намиране на среда между две точки
Програмиране на дискретността
Програмиране посоката на отчитане
Програмиране на коефициент
Запис на параметрите в EEPROM
Показание радиус / диаметър
Индикаторна система за стругове DRS3000-T
Индикаторна система за стругове DRS3000-T Технически параметри
Захранващо напрежение: 220 V AC (+/- 15%)
Честота: 50 ~ 400 Hz
Консумация: 20 VA
Габаритни размери (mm): 245 x 145 x 65
Тегло (kg): 1,3

Функции
Координатни оси 3 (XYZ0)
Дискретност (µm) 1; 5; 10
Входни сигнали TTL RS422
Сумарен дисплей за Z and Zo
Отчитане от реперна точка
Отчитане до реперна точка
Абсолютни / относителни координати
Работни координатни системи 4
Нулиране на избрана ос
Намиране на среда между две точки
Програмиране на дискретността
Програмиране посоката на отчитане
Програмиране на коефициент
Запис на параметрите в EEPROM
Показание радиус / диаметър